Nederlands
Overzicht
03-10-2019

De Hitachi Warmtepompen zijn opgenomen in de uitgebreide database van het ‘’Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheid’’. Dit is positief nieuws en wederom een stap in de goede richting. Ontdek waarom dit een gunstige toevoeging is. 

Wat houdt de gecontroleerde verklaring in voor Hitachi?

Bureau CRG publiceert de gecontroleerde gelijkswaardigheidsverklaringen van producten of systemen die in de bouw- of installatiesector worden toepast. Op verzoek van Hitachi is er een onderzoek gestart naar de kwaliteitsverklaringen. Een College van onafhankelijke experts heeft getoetst of de claim vermeld op de gelijkwaardigheidsverklaring van Hitachi terecht waren en dit met positief resultaat. De Bureau CRG heeft  de gecontroleerde gelijkwaardigheids- of EMG- verklaringen van Hitachi warmtepompen in de databank toegevoegd.

Hoezo heb ik een gecontroleerde verklaring nodig?

Gemeenteambtenaren van Bouw- en Woningtoezicht gebruiken de kwaliteits-, gelijkwaardigheids- of EMG-verklaringen om de berekeningen van de Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van een nieuw gebouw te controleren. Omdat veel producten en systemen in de databank zijn opgenomen, kunnen zij in één oogopslag op één locatie objectieve informatie inwinnen.

Waarom is een goede energieprestatie belangrijk?

In het Bouwbesluit 2012 heeft de overheid vastgelegd aan welke energetische eisen een nieuw gebouw minimaal moet voldoen. Hierin wordt gesproken over een zogenaamde Energieprestatienorm. Deze norm bepaalt de berekening van de Energieprestatiecoëfficiënt, die een maximale waarde mag hebben. Producten of systemen die beter presteren dan de forfaitaire waarde in de norm kunnen een positieve bijdrage aan de EPC waarde leveren. Daarom is het belangrijk dat de energieprestatie van producten en systemen is vastgelegd en gecontroleerd.

In 2020 moet alle nieuwbouw voldoen aan de eisen voor Bijna EnergieNeutrale Gebouwen (BENG). Vanaf die datum wordt de energieprestatie van nieuwbouw niet langer uitgedrukt in een EnergiePrestatieCoëfficiënt (EPC). BENG wordt de nieuwe ondergrens op weg naar zeer energiezuinige bouw (ZEB) en energieneutrale gebouwen (ENG). Met als doel om in 2050 te komen tot een energieneutrale gebouwde omgeving.

Waarom is de Hitachi Warmtepomp zo energie besparend?

Hitachi was een van de eerste warmtepompen met een gelijkstroom inverter technologie. Door deze inverter technologie worden temperatuurschommelingen beperkt tot een minimum. Dit betekent maximale energie besparing omdat de temperatuur hiermee constant gehouden kan worden, zonder hiervoor extra energie te hoeven gebruiken.

Bekijk hier de database van BCRG:

In de Databank Gecontroleerde Kwaliteitsverklaringen en Gelijkwaardigheidsverklaringen zijn producten en systemen te vinden waarvan Bureau CRG de energieprestatie heeft getoetst. Bekijk hier de vermelding van Hitachi warmtepompen in de lijst van het BCRG.