Nederlands
Overzicht
26-07-2017

Onze wereld verandert en ook de manier van werken. Wat voor banen zullen er zijn in de toekomst?

Nu dat de kinderen en wij misschien ook genieten van de zomervakantie, kunnen we dagdromen over welke de banen waarop onze kinderen later zullen solliciteren. Onze wereld verandert en daarmee ook de manier waarop we werken. Met grote sociale en technologische veranderingen zoals massa-verstedelijking, industriële automatisering en een samenleving die zich steeds meer online afspeelt, lijkt het waarschijnlijk dat veel banen die nu normaal zijn in niet al te veel tijd zullen verdwijnen.

Hierbij een vooruitblik op mogelijke vacatures van de toekomst.

1. Functie: Gezondheidszorg Voorspeller

Locatie: Online

Organisatie: Het Koninklijke Amsterdamse Digitale Diagnose Centrum

Functieomschrijving: We zijn op zoek naar een toegewijde professional om deel te nemen aan het voorspellende gezondheidszorgprogramma. U analyseert de gegevens en medische geschiedenis van patiënten en de familie en vergelijkt dit verschillende data zoals demografische- en descendentiedata. Op deze manier wordt in kaart gebracht wat potentiële risicogebieden zijn en worden gedetailleerde medische- en levensstijlplannen ontwikkelt om te voorkomen dat ziekten zich ontwikkelen.

Vereiste vaardigheden: wiskunde, IT of medische achtergrond, ervaring met analyseren van data en sociale vaardigheden.

Sluitingsdatum: 19/06/2022

2. Functietitel: Data Elimineerder

Locatie: Online

Organisatie: Vertrouwelijk

Functieomschrijving: We zijn op zoek naar een discreet en technisch persoon voor één van de grootste bedrijven in de wereld op het gebied van het verwijderen van vertrouwelijke data. Uw primaire verantwoordelijkheid is het veilig verwijderen van klantgegevens die zijn opgeslagen op computers, intranet en het internet. Klanten zijn onder andere de Quote 500 bedrijven, overheidsinstanties en V.I.P.’s. Vanwege de gevoelige aard van het werk kunnen er periodes zijn dat er veel overuren gemaakt moeten worden. Daartegenover staan een goede financiële beloning en een grote rol in het bestrijden van cybercriminaliteit en identiteitsdiefstal. Sollicitanten zullen eerst grondig gescreend worden. Alleen diegene zonder criminele gegevens worden overwogen als kandidaat. Salaris wordt uitbetaald in Bitcoins.

Vereiste vaardigheden: Master in Informatica

Sluitingsdatum: 19/03/2045

3. Functietitel: Starter Verticale Boer

Locatie: Stadscentrum

Organisatie: VertiFarm

Functieomschrijving: We zijn op zoek naar een kandidaat die gepassioneerd is over het verbouwen van voedsel in een verstedelijkt gebied. Uw rol omvat het toezicht houden op onze 16 verdieping tellende verticale boerderij, waarin landbouwgewassen groeien. De boerderij is gesitueerd naast de Nationale Bank in Amsterdam. De ideale kandidaat heeft ervaring met het cultiveren van voedingsgewassen in niet-agrarische omgevingen. Bekendheid met aeroponics, verbouwen van gewassen zonder grond, en vergelijkbare landbouwmethoden met in een gecontroleerde omgeving is gewenst. Geen last van hoogtevrees.

Vereiste vaardigheden: Time management, rijbewijs voor zelfrijdende auto, flexibel.

Sluitingsdatum: 17/10/2041

4. Functietitel: Junior Virtual Reality Architect

Locatie: Online

Organisatie: ARchitex

Functieomschrijving: We zijn een groeiende start-up en op zoek naar enthousiaste versterking om deel te nemen aan ons ambitieuze team. We staan ​​op de vooravond van de in gebruik name van virtual reality in architectuur. De functie vereist iemand die goed is in het ontwerpen en coderen van virtual reality, maar ook iemand die archiefdocumentatie van de 20e eeuw kan raadplegen voor historische herontwikkelingen. De Junior Virtual Reality Architect zal digitale informatie projecteren op architectonische modellen.

Vereiste vaardigheden: Beeldend en creatief denken, het vermogen om problemen te analyseren en kritisch te beoordelen, helikopter view gecombineerd met aandacht voor het kleinste detail.

Sluitingsdatum: 03/12/2046

5. Functietitel: CO2 Emissie Controller

Locatie: Werken vanuit huis

Organisatie: COP21 Legacy Group

Functieomschrijving: Op het 40-jarige jubileum het Parijs Akkoord, willen we ons CO2-emissieteam uitbreiden. Degene die de baan krijgt, gebruikt het Internet of Things (IoT) om de hoeveelheid verontreiniging in de atmosfeer te bepalen. Het team ontvangt informatie met behulp van IoT over de hoeveelheid CO2 die elk bedrijf, fabriek en huis uitstoot. Het is uw taak om de uitstoot te controleren en een eventuele overschrijdingen van de overeengekomen dagelijkse quota te voorkomen. Het kan nodig zijn dat u bewijs verzamelt voor het rechtelijk proces of de toevoer van stroom stopzet bij overtreders.

Vereiste vaardigheden: Een groot verlangen om onze wereld te genezen en verdere schade te voorkomen.

Sluitingsdatum: 22/04/2056