Nederlands
Overzicht
26-04-2017

Een slimme manier om meer duurzame energie te gebruiken.

Een kern- of kolencentrale wekt gedurende de hele dag en nacht evenveel elektriciteit op, de aanvoer is dus constant. Dit is niet het geval bij groene stroom.

Bij een windmolen ben je afhankelijk van de wind en zonnepanelen leveren het meeste stroom op een zonnige dag. Hoe mooi zou het dan zijn, als elektrische apparaten thuis op deze schommelingen reageren? Dus meer stroom verbruiken, als er groene stroom aanwezig is. En een zuinige stand gebruiken, als er minder groene stroom aanwezig is.

Dit principe heet Smart Grid. De energieleverancier stuurt een signaal naar alle elektrische apparaten in een bepaalde wijk. Apparaten die Smart Grid ready zijn, pikken dit signaal op en passen daar hun stroomverbruik op aan. Warmtepompen van Hitachi zijn Smart Grid Ready. Daarin loopt Hitachi voor op de realiteit, want momenteel sturen de energieleveranciers dit signaal nog niet. Verwachting is wel dat leveranciers hier op korte termijn aan gaan meedoen.

Voorbeeld: op een zonnige dag met veel wind, is er veel groene stroom. Op dat moment is het verstandig om meer energie te gebruiken. In het geval van een Hitachi Warmtepomp, wordt dan een buffervat met water verwarmt, die later gebruikt kan worden voor de vloerverwarming en warm tapwater.

Omdat er momenteel nog geen gebruikt wordt gemaakt van Smart Grid, kan een warmtepomp van Hitachi worden afgestemd op zonnepanelen van het huis zelf. Dan wordt het buffervat alleen overdag verwarmd, zodat u optimaal van de groene stroom kan profiteren.

Vragen over Smart Grid of warmtepompen? Neem contact met ons op: info@hdkl.nl of 088-4355400.